De workshop is gegeven door Fulco Koudenburg en Jasper Braakhuis van INCOSE. De International Council on Systems Engineering (INCOSE) is in 1990 opgericht met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering (SE).

Workshop Systems Engineering door INCOSE

Workshop Systems Engineering door INCOSE

Op verzoek van Chain Academy heeft INCOSE op 18 november 2010 een workshop Systems Engineering gegeven aan professionals van Chain Group. Tijdens de workshop werd ingegeaan op vragen als 'Wat is Systems Engineering?' 'Hoe is Systems Engineering ontstaan?' en 'Hoe kan Systems Engineering in de praktijk worden toegepast?'

Kenniscafé

Deze bijeenkomst bestond, naast een interactieve lezing, ook uit een kenniscafé. Deelnemers gingen daarin aan de slag met stellingen als 'Systems Engineering verlaagt de faalkosten' of 'Systems Engineering leidt tot vertraging in projecten'. Nadat de uitkomsten van het kenniscafé waren besproken, werd de avond afgesloten met een hapje en een drankje. Dankzij de enthousiaste deelnemers en de medewerking van INCOSE is deze avond als zeer geslaagd ervaren.